Zmieniamy wystrój

Restauracja hotelu mużakowskiego przed i po zmianie wystroju.