Regulamin pobytu ze zwierzętami

 Warunki przyjęcia

 1. Podstawowym warunkiem przyjęcia pod nasz dach zwierzęcia jest zgłoszenie przyjazdu Gościa ze zwierzęciem w momencie rezerwacji. To konieczność, wynikająca z ograniczonej liczby pokoi przeznaczonych do pobytu zwierząt.
 2. Nieuprzedzeni o towarzyszących Gościom zwierzętach, możemy nie zapewnić wolnego pokoju i nie wyrazić zgody na pobyt zwierzęcia.
 3. W przypadku braku zgłoszenia pobytu ze zwierzęciem właściciel może odmówić zakwaterowania i zwrotu zaliczki.
 4. Pobyt zwierzęcia warunkowany jest posiadaniem jego książeczki zdrowia z aktualnymi szczepieniami i poświadczeniem odrobaczenia.
 5. W obawie o bezpieczeństwo naszych Gości oraz innych zwierząt przebywających na terenie hotelu, nie przyjmujemy również ras uznawanych za agresywne, ani zwierząt agresywnych w stosunku do innych zwierząt oraz ludzi.
 6. Dbając o bezpieczeństwo, zwierzę powinno posiadać smycz, obrożę, klatkę – w zależności od gatunku zwierzęcia.

Opłata

 1. Opłata za pobyt zwierzęcia wynosi 50 zł za dobę.

Hałas i zakłócenia

 1. Zwierze przebywające na terenie hotelu nie może przeszkadzać innym Gościom przebywającym na terenie obiektu. Prosimy upewnić się, że Państwa pupil nie sprawia hałasu w szczególności w nocy.
 2. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych Gości, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z obiektu na koszt jego właściciela.
 3. W przypadku, gdy pracownicy Hotelu będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie Hotelu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości, Dyrekcja Hotelu będzie starała się skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, Hotel zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju gościa również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z Hotelu. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych czynności pokrywa właściciel zwierzęcia.

Higiena i czystość

 1. Właściciel zwierzęcia odpowiada za czystość po nim – w pokoju, częściach ogólnodostępnych, jak również na terenie otaczającym hotel. Prosimy o sprzątanie po swoim pupilu.
 2. Uprasza się o nie wpuszczanie psów na łóżka i kanapy.
 3. Zwierzęta mogą korzystać z wyznaczonych przestrzeni w środku hotelu, jak również na zewnątrz.
 4. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie oraz w otoczeniu hotelu.
 5. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika hotelu.

Odpowiedzialność

 1. Właściciel zwierzęcia odpowiada za wszelkie szkody i zanieczyszczenia spowodowane przez jego zwierzę i jest zobowiązany do pokrycia kosztów wszelkich uszkodzeń.
 2. Wszystkie szkody w mieniu hotelu bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Dyrekcję Hotelu, a ich kosztami będą obciążeni właściciele zwierząt.
 3. Zwierzę musi pozostawać pod nadzorem przez cały pobyt na terenie hotelu.
 4. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy, pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej.

Oświadczam, iż akceptuję warunki regulaminu:

Data i czytelny podpis gościa …………………………………………………………….

Regulamin pobytu ze zwierzętami do pobrania, wydruku w formacie PDF